elforest.jpg
073-046 65 10
info@elforest.se

HMR Maskin

Elforest är glada att kunna meddela att ett nytt samarbete har inletts med HMR i Norge. HMR utvecklar ett elektriskt transportfordon och Elforest bidrar med sin expertis inom elektrifiering av arbertsfordon. Elforest ansvarar för förstudie, systemdesign, komponentval och utveckling av styrsystem.

Powered by CuteNews