elforest.jpg
073-046 65 10
info@elforest.se
Vårt tjänsteutbud

Elforest Technologies har utvecklats till ett litet företag med bred kompetens. Vår storlek gör det möjligt för oss att driva komplexa tekniska projekt med mycket begränsad overhead för att nå snabba resultat. Våra kunder, ofta stora organisationer, sparar tid och resurser när de kommer med en idé till oss. Våra tjänster spänner från idé till utvärdering av färdig produkt. Vi deltar gärna i hela kedjan, men beroende på kundens önskemål kan vi även delta eller ansvara endast för utvalda delar.

Idé

Elforests mångåriga erfarenhet borgar för att även en relativt liten insats av Elforest under idéstadiet kan ge stora vinster för kunden. Både kostnader och ledtid kan kapas genom att undvika vanliga misstag.

Förstudie

Elforest kan erbjuda avancerade förstudier av arbetsfordon av varierande storlek. Exempel på moment som kan inkluderas i en förstudie är:

Loggning av befintlig maskin

Genom att montera Elforest CAN-bus-logger på fordonet kan all information som skickas via CAN-bus spelas in och lagras. Finns behov av ytterligare information under loggningen kan fordonet utrustas med extra givare. Utifrån den insamlade datan kan en mycket detaljerad kartläggning av maskinens körcykel och effektnivåer göras.

Simulering

Baserat på den insamlade datan kan simuleringar utföras för att undersöka hur maskinen skulle prestera med tex en alternativ drivlina, energikälla eller hydraulkomponenter.

Förslag på alternativa lösningar

Om kunden så önskar kan Elforest lämna förslag på en alternativ drivlina, t.ex en elektrisk eller hybridbaserad.

Systemdesign

Elforest kan utföra systemdesign på både små och stora system, föreslå enskilda komponenter eller kompletta lösningar. En systemdesign kan innehålla allt från dieselmotor och hydraulik, till elektriska komponenter som tex elmotorer, generatorer, inverters och energilager. Elforest har även stor erfarenhet av mekanisk design där utvalda komponenter, inklusive eventuella fästen och adapterlösningar, ritas in i kundens befintliga maskin och CAD-modell.

Systemintegration/Implementering

En av Elforests största styrkor är att utveckla och implementera styrsystem, både för elektriska och hybridbaserade drivsystem såväl som för komplett maskinstyrning inklusive hydraulik. Våra systemingenjörer har lång erfarenhet av att utveckla både självständiga styrsystem samt styrsystem som interagerar med andra delsystem.

Montage

I Elforests fullt utrustade prototypverkstad erbjuds tjänsten att montera hela eller delar av det nya systemet. Kunderna har även möjlighet att leverera en maskin till Elforest för ombyggnation. Montage av allt från 12 V till 750 V-system såväl som förbränningsmotorer och hydraulsystem är möjligt i prototypverkstaden. Arbetet övervakas och utförs till stor del av Elforests ingenjörer, samma personer som designat och konstruerat systemen.

Test & utvärdering

Test och utvärdering kan ske både i Elforests prototypverkstad eller på plats hos kunden. Oavsett alternativ så är Elforest ingenjörer med hela vägen. Genom att utrusta maskinen eller fordonet med Elforest loggningssystem är det möjligt att övervaka allt som händer i varje del av systemet via internet. Upptäcks fel eller möjligheter till förbättringar kan delsystemet fjärruppdateras på distans, utan fördröjning, ofta bara minuter efter att de upptäckts. Detta möjliggör en oslagbar effektivitet i utvecklingsarbetet.