elforest.jpg
073-046 65 10
info@elforest.se

Axel Johnson Internationals affärsområde Driveline Solutions stärker sin position på marknaden för drivlinelösningar genom investeringen i Elforest AB, den 31 mars 2020. Elforest är en teknikkonsult med spetskompetens inom design och utveckling av el och elhybrid-drivlinesystem för arbetsfordon. Flertalet kunder finns bland välkända nordiska maskintillverkare.

 

“Investeringen i Elforest är helt i linje med vår affärsområdesstrategi, att stärka vår kapacitet och kompetens inom hållbar drivlineteknik. Elforest är ett värdefullt tillägg till Driveline Solutions med sin tekniska expertis och omfattande kunskap inom el och elhybrid-system ”, säger Jan Brattberg, VD för Driveline Solutions.

Elforest grundades 2006 och är en teknikkonsult med tjänster och lösningar inom fjärrövervakning, batteriteknik, el och elhybrid-drivlinesystem för arbetsfordon. Huvudkontoret är beläget i Örnsköldsvik och kundbasen består främst av välkända nordiska maskintillverkare. En av företagets styrkor är förmågan att bedriva kostnadseffektiv utveckling av el och elhybrid- drivelinesystem för arbetsfordon. Där är Elforest en del av hela utvecklingscykeln från idéstadie och förstudie till avslutande fälttest och driftoptimering. Elforest erbjuder även produkter inom fjärrövervakning, styrsystem och batterisystem baserade på egen mjukvara.
 

“Vi är mycket glada över att vara en del av Driveline Solutions och Axel Johnson International. Att tillhöra en stor industrigrupp kommer att stärka vår position på marknaden och ger oss även nya möjligheter till fortsatt tillväxt”, säger Gabriel Söderholm, VD på Elforest.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Brattberg, VD, Driveline Solutions

+46 (0)70 652 65 20, jan.brattberg@axinter.com

Gabriel Söderholm, VD, Elforest AB

+46 (0)73 046 65 10, gabriel.soderholm@elforest.se

Axel Johnson International är en privatägd svensk industrigrupp som består av mer än 120 bolag i 28 länder. Verksamheten präglas av ett aktivt, långsiktigt ägarskap med ambition att främja förnyelse och skapa tillväxt. Fokus ligger på företag verksamma inom strategiskt utvalda nischmarknader som erbjuder tekniska komponenter och lösningar till industriella processer. Idag har koncernen sex affärsområden: Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions, Transport Solutions och Driveline Solutions. Axel Johnson International ingår i den familjeägda Axel Johnson-koncernen.

www.axinter.com

Powered by CuteNews