Tjänster

Vårt tjänsteutbud

 

Elforest Technologies har utvecklats till ett litet företag med bred kompetens. Vår storlek gör det möjligt för oss att driva komplexa tekniska projekt med mycket begränsad overhead för att nå snabba resultat. Våra kunder, ofta stora organisationer, sparar tid och resurser när de kommer med en idé till oss. Ofta handlar det om att testa nya koncept på befintliga maskiner. I Elforest prototypverkstad bygger vi ofta om maskiner åt våra kunder. Det gör det möjligt att snabbt implementera, testa och förfina de system vi utvecklat innan maskinen återlämnas till kund för test och utvärdering.

 

Förstudie

 

Med Elforest CAN-bus-logger och analysverktyg görs avancerade förstudier av arbetsfordon av varierande storlek. Data som spelas in från förbränningsmotorns styrenhet kompletteras med en rad sensorer som hydrauliska flödes- och tryckgivare, accelerometrar, GPS, och vinkelgivare.

 

Baserat på inspelad data analyseras driv- och hydraulsystem samt körcykler. Dessa analyser används sedan som underlag för att dimensionera nya elektriska drivsystem och energilager.

Systemdesign

 

Elforest gör fullständig systemdesign med specialbyggda energilager baserade på batterier eller superkapacitorer. Dessa energilager tillsammans med elmotorer, generatorer, invertrar, styrenheter, kablage, etc. ritas in i kundens befintliga CAD-modell.

 

Ett styrsystem som interagerar med maskinens befintliga styrsystem designas och implementeras av Elforest systemingenjörer.

Prototypverkstad

 

I Elforest fullt utrustade prototypverkstad byggs det nya systemet ihop och testas. Om kunden har levererat en maskin för ombyggnation till Elforest, installeras systemet också i maskinen.

 

Montage av allt från 12V-system till 750V-system likväl som förbränningsmotorer och hydrauliksystem är möjligt i prototypverkstaden. Arbetet övervakas och, till stor del, utförs av Elforest ingenjörer, samma personer som designat och konstruerat systemen.

Test & utvärdering

 

När kunden genomför tester av de nya systemen är Elforest ingenjörer med hela vägen. Genom att utrusta maskinen eller fordonet med Elforest loggningssystem är det möjligt att övervaka allt som händer i varje del av systemet via internet.

 

Upptäcks fel eller möjligheter till förbättringar, fjärruppdateras delsystemen på distans, utan fördröjning, ofta bara minuter efter att de upptäckts. Detta möjliggör en oslagbar effektivitet i utvecklingsarbetet.