Produkter

Epost:

info@elforest.se

Telefon:

0730466510

Logger

 

Elforst Logger för fjärrövervakning av CAN-bus-data, kompatibel med alla CAN-bus-protokoll, loggar all trafik utan filtrering. Datan kan visas och bearbetas live via WLAN eller internet i Elforest Analysverktyg. Loggern är dessutom utrustad med funktioner för fjärruppdatering av fordonsstyrsystem.

 

Elforst Logger sparar tid och pengar genom en förkortad utvecklingscykel.

 

Produktblad

Analysverktyg

 

Elforest Analysverktyg används för att bearbeta och visualisera CAN-data insamlad av Elforest Logger.

 

Några av verktygets fördelar är:

  • marknadsledande på att bearbeta stora mängder CANbus-data
  • snabb panorerings- och zoomfunktion gör det enkelt att orientera sig bland plottade CANbus-signaler
  • enkelt att skriva funktioner för matematiskt bearbetning av signaler, t.ex. integrering, derivering m.fl.
  • lika enkelt att studera live-data medan den spelas in som tidigare lagrad data
  • lätt att studera trender och avvikelser
  • enkelt användargränssnitt
  • enkelt att exportera data till andra format

 

Produktblad

Trådlöst batteriövervakningssystem

 

BMS (Battery Management System) utvecklat av Elforest för övervakning samt balansering av Lithiumbaserade battericeller. Unik produkt med minimalt kablage, robust och lämpligt för tuffa miljöer.

 

Balanseringsalgoritmen är framtagen för att även hantera hybridtillämpningar där nätladdning ofta är omöjligt.

Elturbo-teknik

 

Patenterad teknik för "elektriskt svänghjul". Ökar förbränningsmotorns vridmoment, toppeffekt, verkningsgrad och responstid samt förbättrar förarmiljön genom reducerat motorljud.

 

Komponentstorlek, spänningsnivå, energilager, m.m. anpassas till aktuell förbränningsmotor. Elforest har erfarenhet av att bygga elturbo-lösningar från 48V/20kW upp till 750V/250kW elektrisk effekt (utöver förbränningsmotorns effekt).