elforest.jpg
073-046 65 10
info@elforest.se

Cascade Drives Logo

Elforest deltar just nu tillsammans med Kalmar och Cascade Drives i ett elektrifieringsprojekt. Syftet med projektet är att testa och utvärdera hur el kan användas för att ersätta hydraulik vid tunga lyft. I projektet deltar Elforest som systemintegratör och säkerställer kommunikationen mellan de olika delsystemen. Elforest levererar även konstruktionslösningar kring förpackning och montage av flera högspänningskomponenter.

Powered by CuteNews