elforest.jpg
073-046 65 10
info@elforest.se

Elforest Technologies har tagit fram en varvtalsstyrd eldriven hydraulpump. Elforest ingenjörer har utvecklat ett styrsystem som baserat på flödesbegäran och LS-tryck varierar varvtal och moment för att optimera energianvändningen.

Det modulära systemet som tagits fram gör det möjligt att tillämpa på de flesta hydraulpumpar, båda variabla och fasta. Den eldrivna pumpen som byggts för ett första utvärderingsprojekt är byggd med en hydraulpump från Sunfab Hydraulics. Pumpen är en av Sunfabs kolvpumpar som är extra väl lämpade för de kraftiga varvtalsförändringarna som den eldrivna pumpen utsätts för.

Med det styrsystem som utvecklats är det möjligt att använda sig av elmotor-lösningar från 24V upp till 750V. I utvärderingsprojektet har det använts en ACS GEN6 inverter drive från Inmotion. Den kontrollerar en induktionsmotor som levererar upp till 38 kW mekanisk effekt. Styralgoritmen bygger på den exakta styrning av AC-strömmen som möjliggörs av moderna inverter drivar. Med denna kombination är det möjligt att gå från 0 till 100% effekt på 50-200 ms.

En lång rad tester har visat att det är möjligt att styra tryck och flöde med mycket hög precision. Därmed går det att efterlikna de goda egenskaper som en variabel pump har samtidigt som energibehovet reduceras. Beroende på körcykel kan energieffektiviseringen bli betydande. När flödesbehovet är nere på 0 står pump och motor helt stilla och eliminerar därmed alla former av tomgångsförluster.

Elforest tror mycket på den här tekniken och räknar med att den kommer att bli ett vanligt inslag i framtidens elektriska och diesel-elektriska arbetsmaskiner. "Om man idag driver en pump elektriskt är steget från en enkel pumpstyrning med fast varvtal till en energismart varvtalsstyrd pump inte mycket längre än ett smart styrsystem. Använder man sig av standardkomponenter går det idag att bygga kostnadseffektiva lösningar i alla effektklasser." säger Fredrik Lorenc, Teknisk chef, Elforest.

Powered by CuteNews