elforest.jpg
073-046 65 10
info@elforest.se
23 Oct 2017

EdiLog

Kjell-Arne Engberg är mannen bakom EdiLog, den ny elhybrid-drivna vedtrucken. I ett av hans företag, Engbergs Transportsystem, kör man vedtruckar åt SCA i Timrå. Kjell-Arne har sett gapet, mellan tillgänglig teknik och vedtruckstekniken, växa år efter år. Till slut bestämde han sig för att själv se till att vedtrucksbranchen kommer ikapp. Resultatet blev EdiLog, världens första elhybriddrivna vedtruck.

Elforest Technologies

Första steget blev att hitta en teknikpartner med kunskap och erfarenhet av elhybriddrift för tunga fordon. Efter den lyckade lanseringen av Huddigs grävlastere Tigon, där Elforest utvecklat den eltriska transmissionen och batterisystemet, fick Kjell-Arne upp ögonen för Elforest. Som första steg beställdes en förstudie av befintliga truckar hos Engbergs Transportsystems som gick på Östrands massafabrik i Timrå.

Förstudie

Elforest installerade sin egenutvecklade loggningsutrustning Elforest Logger. Med denna är det möjligt att spela in all data som skickas på fordonets olika CAN-bussar. Datat bestod i detta fall i information om dieselmotorns effekt, förbrukning, varvtal etc. likväl som ventilströmmar, tryck och positioner på de olika rörliga delarna i hydraulsystemet. Detta tillsammans med diverse kontrollerade tester, som t.ex. uppmätning av rullmotstånd, låg sedan till grund för en utförlig rapport där energiförluster i drivlina likväl som de hydrauliska systemen redogjordes.

Vidare kunde Elforest, baserat på sin långa erfarenhet av elhybridsystem i arbetsfordon, presentera ett urval av komponenter som skulle passa för det extrema fordon som en vedtruck faktiskt är. Baserat på Elforest förstudie valde Kjell-Arne att gå vidare till nästa steg, ombyggnation av en befintlig vedtruck för att utvärdera den nya tekniken.

Utvecklingsbidrag

Elforest som under många år arbetet mycket nära Energimyndigheten hjälpte till att skriva bidragsansökan att delfinansiera ett prototyp-projekt med. Energimyndigheten beviljade bidraget och möjliggjorde därmed nästa steg av arbetet, utveckling av prototyp.

Prototyp

Elforest ingenjörer designade en komplett elektrisk transmission för installation i en befintlig vedtruck (se bild nedan). Arbetet bestod i övergripande systemdesign baserat på ingående värden från genomförd förstudie. Därefter konstruktion, elsystem- och styrsystemsutveckling. Slutligen monterade och installerade Elforest ingenjörer systemet på plats i Timrå. Efter en kortare tid av intrimmning av systemet togs maskinen upp i den dagliga driften.

Utvärdering

Även på prototypen installerades en Elforest Logger. Därmed hade man underlag för en detaljerad analys av energiflöden, effektnivåer, m.m. för elhybrid-prototypen. I analysen jämfördes det nya datat med det som samlats in på de konventionella truckarna. Analysen bekräftade vad förstudien hade visat, prototyp-projektet hade lyckats!

Framtagande av ny truck

Kjell-Arne Engberg köper rättigheterna till den finska trucktillverkaren Mantsinens vedtruckar. Elforest får i uppdrag att vidareutveckla den diesel-elektriska drivlinan från prototypen likväl som styrsystemet för maskinen i övrigt. Utöver detta står Elforest för inköp samt konstruktion av drivlinan, energilagret, elsystem m.m.

Uppföljning

Elforest levererar sin Elforest Logger för detaljerad övervakning av vedtruckens alla delsystem. Analys och felsökning kan göras live, all data strömmas då över internet och visas med 1-2 sekunders fördröjning på ingenjörens dator i verktyget CANLogPlot, även det utvecklat av Elforest Technologies. Vidare sparas all insamlad data på en server. Därmed går det att i efterhand göra bigdata-anlyser för att t.ex. se subtila trender för att upptäcka slitage och möjliga haverier innan de inträffar.

Powered by CuteNews