elforest.jpg
073-046 65 10
info@elforest.se

Efter ett lyckat första projekt tillsammans med Elforest Technologies har Husqvarna nu valt att inleda ytterligare ett projekt där Elforest kommer att utgöra viktig part. Samarbetet sker inom ramen för det ramavtal som parterna slöt tidigare under året.

Tidigare har Elforest, i stora delar, arbetat enskilt i sina projekt åt Husqvarna. I detta nya projekt kommer Elforest inblandning i betydligt högre utsträckning ske i samarbete med Husqvarnas egna ingenjörer. "Vi har hela tiden haft en god relation med Husqvarnas ingenjörer men att vi nu får jobba sida vid sida är extra roligt. Kul också att flera av våra egna produkter, som inte minst jag själv jobbat mycket med, kommer att användas i det här projektet! ", säger Fredrik Lorenc, teknisk chef, Elforest.

Powered by CuteNews