elforest.jpg
073-046 65 10
info@elforest.se

Elforest blir åter igen 100% lokalägda. Thordab AB och Lars-Gunnar Lundström förvärvar tidigare aktiägares delar.

Gabriel, Fredrik och Andreas jobbar kvar och driver verksamheten vidare.

Genom en rekonstruktion kommer gamla skulder från skogsmaskinstiden att kunna skrivas av, detta skapar förutsättningar för att kunna driva bolaget vidare och fullt ut fokusera på konsultverksamhet.

Powered by CuteNews